21st century skills zijn hot of toch niet?!

Train je skills met Explorit!

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Mensenwerk wordt vervangen door machines en we maken steeds meer gebruik van computers en ICT. Hoe bereiden we ons hierop voor?

21st century skills…

Voorbereiden? We moeten bezitten over de 21st century skills. Dit zijn vaardigheden die leerlingen dienen te bezitten en te ontwikkelen om succesvol te leren, werken en leven in dit informatietijdperk. Deze skills zijn onder te verdelen in de 4 C’s: communicatie, collaboration, critical thinking en creativity. Maar het totaal van deze vaardigheden is breder.

21st century skills schema

Je moet namelijk beschikken over een breed palet van vaardigheden, kennis, tools, technieken, gewoontes en karaktertrekken. Maar waren deze vaardigheden er niet altijd al? En zijn ze in de loop van de jaren niet continu veranderd? Waar je voorheen alles met een net handschrift moest schrijven of uit je hoofd moest uitrekenen. Kunnen wij het tegenwoordig voor 95% af met onze computer. Was voorheen uitvoeren wat de baas of leraar zei een must en tegenspreken of feedback geven not done. Verwachten ze nu van je dat je analytisch, kritisch en creatief meedenkt. De 21st century skills zijn dus niet nieuw.

Niet nieuw, maar wel nodig! Deze vaardigheden zijn namelijk enorm belangrijk in ons informatietijdperk. De jeugd is de toekomst, dus aan de slag met deze skills. ICT vormt het middel en het doel om je skills te ontwikkelen. Explorit is dé tool die jou hierbij helpt.